enerji sektörü
Enerji Sektörel Uygulama Alanları

Enerji sektörü globalleşen dünyamızda savaşları başlatan savaşları sonlandıran, diğer sektörlere yön veren bir endüstri olarak göze çarpmaktadır. Eşanjörlerin ise bu sektör içerisinde kendisine önemli bir yer bulduğunu söylemek ise mümkündür. Atık ısı geri kazanımı ve soğutma grupları gibi bir çok alanda verim arttırmak amaçlı Risus Endüstriyel Plakalı Isı Eşanjörlerinin kullanımı mevcuttur.

 • Jeotermal Kaynaklardan Isıtma Sistemleri
 • Isı ve Enerji Santralleri
 • Elektrik Santralleri
demir çelik sektörü
Demir Çelik Endüstrisi Uygulama Alanları

Metal Sanayisi dünyada çok önemli bir yer tutmaktadır.  Üretim ve işleme safhalarında muazzam seviyede yüksek sıcaklıklara rastlamak mümkün olduğu gibi kaplama ve boya gibi işlemler sırasında korozif  akışkanlarla da başa çıkabilmek gerekmektedir.Bu sektörde Risus Endüstriyel Plakalı Isı eşanjörlerini atık ısı geri kazanımı, devre ayırıcı (agresif ve korozif akışkanlara karşı direnç gösterdiğinden dolayı) ve sistem soğutma rollerinde görmek mümkündür.

 • Fırın sistemleri ve döküm kalıplarının soğutulması
 • Hidrolik sistemler deki yağların soğutulması
 • Yapılan ısıl işlemler sırasında açığa çıkan ısı enerjisinin ortamdan uzaklaştırılması
 • Yağ alma ve kaplama işlemlerinde kullanılan asit gibi korozif ve agresif proses akışkanlarının devre ayırımı
özel proses imalatları
H.V.A.C Sektörel Uygulama Alanları

Isıtma (Heating), Havalandırma (Ventilating) ve Hava Şartlandırma (Air Conditioning) sektörü belki de eşanjörlerin en yaygın kullanım alanı olduğunu söyleyebileceğimiz sektördür. Hayatımızı daha konforlu yaşanılır hale getirmek için kullandığımız bir çok ürünün içerisinde veya direk olarak bu sektörde karşımıza çıkmaktadırlar. Bu bölümde konfor, üst düzey verimlilik ve kullanım kolaylığını hedef ve amaç belirlemiş olan Risus Endüstriyel Plakalı Isı Eşanjörleri yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

 • Isıtma ve soğutma hatları
 • Havuz suyu ısıtılması
 • Yüksek yapılarda basınç kırıcı pozisyonu
 • Güneş enerjisi sistemleri
 • Termal enerjinin günlük kullanıma yansıması
denizcilik sektörü
Denizcilik Sektörel Uygulama Alanları

Dünya genelinde taşımacılık ve ulaşım endüstrisinin vazgeçilmez bir kolu olarak görülmektedir. Gemi ve denizcilik tarihinin çok eskilere dayandığını belirtmekle beraber günümüz teknolojisindeki gemilerde soğutma ve ısıtma alanlarında eşanjör kullanımları epeyce yaygınlaşmıştır.İste tam da bu konuda devreye giren Risus Endüstriyel Plakalı ve Borulu Isı Eşanjörleri oluşabilecek sorunları ve şartları göz önünde bulunarak sektöre en uygun ve kaliteli hizmeti sunmaktadır.

 • Deniz suyundan yararlanarak motor soğutma
 • Deniz suyundan yararlanarak jeneratör soğutma
 • Atık ısı geri kazanımı ile fuel oil ısıtılması
 • Fresh Water Jeneratörü olarak kullanılması
 • Kazan ısıtılması
 • Buhar kondansatörü olarak kullanılması
 • Su distilasyon soğutulması
plastik endüstrisi
Plastik Endüstrisi Uygulama Alanları

Genel olarak sektörlerle doğrudan bağlantılı olan bu kol özellikle ülkemiz içerisinde önemli bir alan oluşturmaktadır. Plastik hammadde üretimi ve plastik şekillendirme safhalarında kalıplarda ve ortamda ciddi bir oranda ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Bu aşamada Risus Endüstriyel Eşanjörleri bu sektöre de en uygun ve verimli hizmeti sağlamaktadır.

 •  Kalıp şartlandırıcı
 •  Ekstrüzyon havuzlarının soğutulması
 • Yapılan işlemler sonrasında açığa çıkan ısı enerjisinin ortamdan uzaklaştırılması
 • Kalıp soğutulması
 • İşlem yapılabilmesi için ürünü belli sıcaklıklar arasında tutmaya yarayan akışkanların sıcaklık kontrolleri
ilaç ve kimya sektörü
İlaç ve Kimya Endüstrisi Uygulama Alanları

İlaç ve kimya endüstrisi insanlığın başlangıcından itibaren zaruri ihtiyaçlardan dolayı doğmuş olup günümüzde de aynı sebeplerden ötürü sürekli hızlı bir biçimde gelişerek büyüyen bir sektördür.Risus Endüstriyel Eşanjörleri bu sektörde de akılcı ve hijyenik çözümler sunarak siz müşterilerine sorunsuz ürün ve sistemlerle hizmet vermektedir.

 • Steril su hazırlanması
 • Kozmetik ürünlerinin hazırlanması
 • Çeşitli proseslerde sıcaklık kontrolü
 • Yüksek basınçlarda çalışma avantajı
 • Yüksek sıcaklıklarda çalışma olanağı
 • Hijyenik proseslerde kullanılabilirlik
tekstil sektörü
Tekstil Endüstrisi Uygulama Alanları

Tekstil sektörü ülkemizde ve dünyada çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Bir çok endüstriye kucak açtığı gibi ısıtma ve soğutma sektörü de bu endüstride geniş yer bulmaktadır.Yapılan işlemlerin genel olarak belirli ve yüksek sıcaklıklar altında gerçekleşmesi gerekmektedir. İşlem sonrası açığa çıkan atık ısılar ise göz ardı edilmeyecek seviyelerdedir. Bu kısımda Risus Endüstriyel Eşanjörler devreye girer hem atık ısıyı değerlendirmede hem de atıkların daha rahat uzaklaştırılmasında siz müşterilerimize hizmet vermektedir.

 • Flaş buhar ısı geri kazanımı
 • Boyama, baskı, ağartma ve sertleştirme işlemlerinden sonra geriye kalan atık suların ısı geri kazanımları
süt ve gıda endüstrisi
Süt ve Gıda Endüstrisi Uygulama Alanları

Her evin günlük ihtiyaçlarının dahilinde olan bu sektör ürünlerinin üretimi oldukça hassas ve hijyenik proses aşamaları gerektirmektedir.  Bu alanda tecrübesi ve teknik donanımıyla Risus Endüstriyel komple sistem ve eşanjörleriyle sektörde fark yaratmış olup, bu konuda kendini hiçbir zaman yeterli görmeyen Risus Endüstriyel sürekli olarak yenilenen bakış açıları ve teknolojileriyle beraber neden zirvede olduğunu kanıtlamaktadır.

 • Süt pastörizasyon işlemleri
 • Peynir altı suyu pastörizasyonu ve tozlaştırılması
 • Krema soğutma
 • Salamura suyu ısıtılması ve soğutulması
 • Dondurma karışımı soğutulması
 • Kaşar peyniri sütü pastörizasyonu, ısıtılması ve soğutulması
 • CIP eşanjörü (CIP gıda da ekipmanların temizliği için kullanılan bir akışkandır)