Süt Pastörizasyonu
Temmuz 14, 2020 0
Süt Pastörizasyonu

Çiğ sütün  100°C nin altında bir sıcaklıkta ; patojenlerin tamamını öldürecek, toplam bakteri sayısında yaklaşık %95-99,9 oranında inhibasyon sağlayacak sürede ısıl işleme tabi tutulmasına sütün pastörizasyonu  denir. Pastörizasyonda hedef mikro organizma Coxiella burnetti‘dir. Sütün pastörizasyonunda dikkate alınması gerekli hususlar, diğer bir deyişle amacı aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  1. Patojen organizmaların tamamını (%100) ve diğer mikroorganizmaların en az %99 unun öldürülmesi gerekir. Hedef mikroorganizma, sıcaklığa karşı en dayanıklı olan Coxiella burnetti‘dir.
  2. Pastörizasyondan sonra süt doğal niteliklerini, özellikle besin değeri ve koruyucu özelliğini kaybetmemeli, duyusal özelliklerinde hissedilir bir değişiklik meydana gelmemelidir.
  3. Süt orijinli ve mikrobiyal kaynaklı enzimleri kısmen veya tamamen in aktif hale getirmek. Alkali fosfazm inaktivasyonu pastörizasyonun ölçüsü olarak kabul edilir. 
  4. İşlem ekonomik olmalı ve fazla alet ve ekipmana gereksinim duyulmamadır. 

Bunlar arasında en önemli olan husus, patojen bakterilerin mutlaka öldürülmüş olmasıdır. Aksi taktirde hastalıkların süt aracılığıyla yayılması söz konusu olur.

Sütün Plakalı Isı Değiştiriciler İle Pastörizasyonu

Belirli sayıda plakanın bir araya gelmesiyle muhtelif bölümler oluşturulur.
Bu bölümler; soğutma, ısıtma, rejenerasyon  ve tutma veya bekleme bölümleridir. Bu bölümlerin  bir çerçevede sıkıştırılarak bir araya getirilmesi suretiyle,  plakalı pastörizatörler meydana getirilir.
Plakalı ısı değiştirici tip pastörizatörlerde genellikle 5 bölüm mevcuttur:
1. Bölüm – Soğutma (Cooling section)
2. Bölüm- Rejenerasyon (Regeneration section)
3. Bölüm- Rejenerasyon (Regeneration section)
4. Bölüm- Tutma veya Bekletme (Holding section)
5. Bölüm- Isıtma (Heating section)